Leden - DE ROERBOOG

Ga naar de inhoud

LedenDe vereniging telt een dertigtal leden, bestaande uit zowel jeugd, dames als heren.
De leeftijdscategorie varieert tussen de 10 en de 90 jaar, kortom alle leeftijden zijn vertegenwoordigd.

De leden van de Roerboog bestaan uit zowel actieve (schietende) leden als steunende leden.
De steunende leden helpen uit bij wedstrijden, festiviteiten, onderhoudswerkzaamheden, etc.

In onze vereniging is er geen onderscheid tussen steunende en actieve leden, m.a.w. het steunende lid heeft evenveel zeggenschap als een actief lid.

De club staat bovendien al jarenlang bekend als een van de eerste verenigingen in onze provincie die open stond voor schutters met een handicap; we vinden het namelijk belangrijk dat een ieder deze sport moet kunnen beoefenen en dat iedereen zich ook geaccepteerd moet voelen in de club. De gezelligheid is de belangrijkste factor in onze vereniging! Presteren is niet belangrijk.

Als iemand interesse toont in het schieten, kan hij de eerste tijd van de club een boog en wat pijlen in bruikleen krijgen om aan de sport te gewennen.Om aansluitend lid te kunnen worden van de vereniging dient men zich bij een van de leden van het bestuur aan te melden als aspirant lid. De ledenvergadering beslist uiteindelijk of iemand definitief als lid wordt aangenomen.


De contributie bedraagt voor een actief jeugdlid en jong volwassene (t/m 21 jaar) € 5,-- per maand. Een volwassen actief lid betaalt € 10,00 per maand. Steunende leden betalen geen contributie.
Deze prijzen zijn gerelateerd aan het onderhouden van een eigen accommodatie.
Hier staat tegenover dat de consumptieprijzen in onze accommodatie derhalve laag gehouden zijn.


De Roerboog legt zich bovendien ook toe op het traditionele schieten; mensen die een voorkeur hebben om te schieten met een longbow, ruiterboog of barebow, zijn ook van harte welkom bij onze vereniging.

Terug naar de inhoud