Geschiedenis Roerboog - DE ROERBOOG

Ga naar de inhoud

Geschiedenis Roerboog


DE ROERBOOG 1906 - 2006

Begin vorige eeuw kwam een aantal vrienden uit een klein dorpje aan de Roer bij elkaar om een pijltje te schieten onder de boom bij Café Smeets. Blijkbaar sloeg de interesse voor het boogschieten aan, want binnen de kortste keren werd er in het dorpje St.Odiliënberg een vereniging van handboogschutters opgericht met de toepasselijke naam 'de Roerboog'.
De vereniging bestond toendertijd vooral uit leden met aanzien en mensen die in de middenstand werkzaam waren. De Roerboog was de jaren erna veel in de boeken terug te vinden, de vereniging sloot zich aan bij handboogbond 'Gezellig Samenzijn' en geregeld regende het prijzen.
In de loop der jaren heeft de vereniging een aantal locaties gekend; zo kende de vereniging een clubgebouw achter café de Roerboog, dat in die tijd een poos lang gerund werd door dhr.K. Veenstra (+2007), oud-lid van de club.
Dit clublokaal kende voor zijn tijd al een unieke elektrische schietbaan.
De Roerboog kwam begin jaren zeventig ineens groots in de media tevoorschijn, aangezien dhr H. Greve, nog steeds actief lid zijnde, een wereldrecord naar St.Odiliënberg haalde met een 24-uur-schieten.
Jaren later was de club genoodzaakt te verhuizen naar een andere locatie net buiten het dorp. Naast café-zaal Den Zwarten Berg betrok de vereniging een klein clublokaal en legde er een aantal nieuwe schietbanen aan.
In de jaren tachtig en negentig kende de Roerboog pieken en dalen; de club kampte namelijk een lange periode met een minder groot ledenaantal, de opkomst op schietavonden liep terug.
In de jaren negentig werd de vereniging verzocht naar een andere locatie te gaan omkijken i.v.m. andere plannen voor desbetreffende ruimte.          
Jaren verstreken, een bestuur offerde zich op, het geduld van de leden werd op de proef gesteld. Een nieuw, jong bestuur kon uiteindelijk, na een lange onderhandelingsperiode met de gemeente, de deur open zetten naar een nieuwe locatie, gelegen aan de Schepersheuvel , een uitstekende plaats vanwege de centrale ligging rondom andere sportcomplexen.
Met man en macht werd er in 2003 en 2004 gebouwd aan het huidige onderkomen, het prachtige houten gebouw met bijbehorende schietbanen. Het ledenaantal groeide gestaag, verenigingen wisten hun weg naar de Roerboog te vinden, kortom de toekomst voor de vereniging was veilig gesteld.
Na een voor de club onvergetelijk openingsweekend van het nieuwe onderkomen in 2005 bereikte men in 2006 een tweede mijlpaal in het verenigingsbestaan, nl het 100-jarig bestaan.
Op gepaste wijze werd er een bescheiden feest georganiseerd dat besloten werd met twee klappers: de uitreiking van een Koninklijke onderscheiding aan de vereniging en het behalen van een wereldrecord voor het Guinness Book of Records (het 24 uurs schieten).                
Sinds die tijd is het ledenaantal ook weer toegenomen en hebben zowel jeugd- als damesschutters ook weer hun weg gevonden naar ons schutterslokaal…

Terug naar de inhoud